/ рус / eng

Арнау:

Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау және жөндеу

Орындалатын операциялар:

- Бір ұңғымадан екіншісіне жедел әрекетті жылжу;
- Негізгі және қосымша жүкшығырмен саға жабдығын жинақтау мен бөлшектеу;
- Сорғы штангаларымен, сорғы-компессорлы және бұрғылау құбырларымен түсіріп-көтеру операциялары;
- Сорғы-компрессорлы және бұрғылау құбырларын механикалық бұрау және бұрап алу;
- Діңгек монифольды арқылы ұңғымаларда цемент көпірлер қою;
- Механикалық немесе гидравликалық жетегі бар ротормен құм кептелісі мен цемент көпірлерді бұрғылау;
- Ловильді және басқа жұмыс түрлері;
- Діңгек монифольды арқылыұңғымаларды жуу;
- Апаттың әсерін жою;
- Бұрғылау жабдығының ұңғымаға түсіп кеткен металл бөлшектерін жоңғылау;
- Бұрғылау жұмыстары аяқталғаннан кейін ұңғыманы игеру.

Құрылымдық ерекшеліктері мен артықшылықтары:

- Бұрғылау жүкшығыры арқанды біркелкі орауды қамтамасыз ететін арқанқаптағышпен жабдықта\лған;
- Бұрғылау жүкшығырын авариялық жетегін қосу үшін ернемек қарастырылған;
- Қозғалтқыш шассиін авариялық сөндіру қондырғысын күзет орны операторынан немесе шығарылма пульттан іске қосу;
- Діңгектің жоғарғы секциясын шығару қашықтан басқару пульті бар гидрожетекті жүкшығыр арқылы жүзеге асады;
- Көмекші жұмыстаржүргізу үшін гидрожетекті жүкшығыр қолданылған;
- Екі жақты әрекеті бар қондырғынышығару гидродомкраттары;
- Жетек роторының қосбағытты бәсеңдеткіші орнатылған;
- Жетек роторының байпан пневматикалық тежегіші қарастырылған;
- Бұрғылау жүкшығырының тізбекті жетегі жабық майлы ваннадаорындалған;
- Екі нобайлы гидравликалық жүйе:
1-нобай көмекші операцияларға арналған (қондырғыны шығару,діңгекті көтеру,жоғарғы секцияны шығару,гидроүлестіргіштің жұмысы,көмекші жүкшығырдың жұмысы)
2-нобай –гидроротордың жұмысы,гидравликалық кілттің жұмысы.

Базалық жинақтау:

- КрАЗ65053 шассиі;
- Арқанқаптағышы және авариялық жетекті ернемек қосуы бар бұрғылау жүкшығыры;
- Діңгек;
- Гидробекіткіш;
- Діңгегінде гусагы бар тікқұбыр манифольды;
- ПТК ИВЭ -501-МБ компьютерлі жинақтама;
- Бұрғылаушы пульті;
- Ілмекблоктың,жүушығырдың,роторасты негізінің қозғалу жолын жарықтандыратын жүйе;
- Тальды арқанның барабан қоры;
- Қосбағытты бәсеңдеткіші бар бұрғылау роторы жетегі;    
- Қабылдау көпірі мен стеллаждар;
- Жоғарғы жұмысшы балконы;
- Аппарель;
- Көмекші жүкшығыр;
- Роторасты негіз;

Техникалық сипаттама

Көтерме қондырғы:  
Ілмектегі ең көп шақтамалы жүктеме кН (тс) 785 (80)
Бұрғылау ұңғымасының шартты тереңдігі, м 2000 ( 24 кг/м бұрғылау бағанасы)
Игеру мен жөндеу кезіндегі бұрғылау ұңғымасының шартты тереңдігі 4000 метр (НКТ 14 кг/м)
Орнатудың құрастырма-транспорттық базасы: КрАЗ-65053
Механизмдер жетегі Шасси қозғалтқышынан
Бұрғылау жүкшығыры: Бірбарабанды, дискілі (белдікті) пневматикалық  жалғастырғыш, екі жылдамдықты тізбекті жетегімен.
- шынжыр екі қатарлы
- беріліс саны 4 (оператор күзет орнынан басқару)
- тартым күші, кН (тс) 132,4 (13,5)
- ілмекшығыршықты көтеру жылдамдығы, м/с 0,2...1,54
- жүкшығыр тежегіші Екіжелілі - қалыпты қол и пневматикалық жетек
Діңгек: екісекциялы – телескопиялық, алдыңғы ашық граньді
- жерден ілмекшығыршықтың белдігіне дейінгі биіктік , м 23,45
Тальды жүйе:
- әбзел 3 х 4
- полиспаста еселігі 6
Көмекші гидрожетек жүкшығыры:
- ілмектегі шақтама жүктеме, кН (тс) 29,4 (3)
Қондырғы тұғыры: Артқа ашылатын екі жақтан айналма көпіршелері және деңгейөлшегіші бар.
- оператор күзет орны Желді паналағышымен
Гидрожүйе: Гидробактағы майды қыздырғышымен
- сорғылар саны 2
- жұмыс қысымының ауқымы, (кгс/см2) 160-200
Шығару домкраттары : Гидравликалық, екіжақты әрекетімен
Пневможүйе: Шасси пневможүйесінен қоректенген
- жұмыс қысымы, (кгс/см2) 7
Роторасты негізінің жерден еденге дейінгі биіктігі, м 3,64
Бумен және ыстық ауамен жылыту радиаторы бар негіз шамы , д 2
D 114мм құбыры үшін жоғарғы жұмысшының балкон сақиналары артындағы сыйымдылық құбырлары, д 100
Көтерме қондырғының аппарелі ,д. 1
Қабылдау көпірі, түр «тартпалау»
- ұзындығы, аз емес, м 14
- ені, аз емес, м 2
Транспорттық жағдайдағы қондырғының габариттік мөлшері, мм 14000 х 2800 х 4000
Транспорттық жағдайдағы салмағы, кг, көп емес 31 500

Опциялар-тапсырыс бойынша әкелінуші,жинақтамада көтерме қондырғысы бар қосымша жабдық:

- КПР-12П кілті сорғы-компрессорлы  құбырларды  бұрау және бұрап алу;
- КМБ-М машиналық бұрғылау кілті;
- ВБ-80 ұршығы;
- 9 м бұрғылау жеңі;
- Жетекші құбыр;
- Штроп жинақтамасы;
- Сорғы-компрессорлы  құбырлар мен штангалар кілті;
- РУП-560 пневмосыналы бұрғылау роторы;
- Қосымша гидравликалық босатқышы бар бұранда қосылысы;

ПЗТМ 2012-2023 ж.