/ рус / eng

Арнау:

ПАП 80/100 көтерме қондырғысы мұнай және газ ұңғымаларын күрделі жөндеуді орындауға және ілмегінде 100 тоннаға дейін жүк көтерімі бар жедел әрекетті бұрғылау жиынтық құрамында жұмыс істеуге арналған.

Орындалатын операциялар:

- Бір ұңғымадан екіншісіне жедел әрекетті жылжу;
- Негізгі және қосымша жүкшығырмен саға жабдығын жинақтау мен бөлшектеу;
- Сорғы штангаларымен, сорғы-компессорлы және бұрғылау құбырларымен түсіріп-көтеру операциялары;
- Сорғы-компрессорлы және бұрғылау құбырларын механикалық бұрау және бұрап алу;
- Діңгек монифольды арқылы ұңғымаларда цемент көпірлер қою;
- Механикалық немесе гидравликалық жетегі бар ротормен құм кептелісі мен цемент көпірлерді бұрғылау;
- Ловильді және басқа жұмыс түрлері;
- Діңгек монифольды арқылыұңғымаларды жуу;
- Апаттың әсерін жою;
- Бұрғылау жабдығының ұңғымаға түсіп кеткен металл бөлшектерін жоңғылау;
- Бұрғылау жұмыстары аяқталғаннан кейін ұңғыманы игеру.

Құрылымдық ерекшеліктері

- Бір ұңғымадан екіншісіне жедел әрекетті жылжу- увеличенный угол наклона мачты позволяет вести работы на кустах с выбросом труб под углом 90°
относительно продольной оси установки;
- мономачта повышенной жесткости;
- нагрузка на оси и транспортный габарит установки не превышает допустимые нормы для передви-
жения по дорогам общего пользования;
- предусмотрен аварийный привод от электродвигателя всех узлов подъёмной установки, что позво-
ляет вести работы при отказе основного двигателя;
- установлен барабан с запасом талевого каната для перепуска;
- разделённая монтажная и рабочая гидросистемы повышают надёжность установки;
- лебедка однобарабанная с пневматическими дисковыми муфтами и дисковыми тормозами с водяным охлаждением.

Техникалық сипаттамалар

Көтерім қондырғы

Шасси ПС 5 модульді төтелегіш өзі жүретін тұғыр
Доңғалақты формула 10х10
Транспорттық жағдайдағы ұзындығы 20,0
Транспорттық жағдайдағы ені 2,78
Транспорттық жағдайдағы биіктігі 4,0
Қозғалтқыш ТМЗ-8431
Қуаттылық, квт (л.с) 346(470)
Ілінісу ЯМЗ-239
Ілмектегі номиналды жүктеме,тс 80
Ілмектегі шақтамалы жүктеме,тс 100
Ілмекткгі статикалық сынау жүктемесі,тс 125
Сумен салқындату дискілік тежегіші жәнепневматикалық дискілік жалғастырғышы бар бір барабанды жүкшығыр
Бұрғылау барабанында келе жатқан арқан орамынақарсы түру,пневматикалық,реттелінетін қарсысүйрегіш
Ілмекшығыршықтың көтерім жылдамдығының диапазоны,м/с 0,01-1,50
Алдыңғы ашық граньді көлбеу діңгек
Діңгектің көлбеулік бұрышы 5
Таль системасының еселігі 3х4
Таль арқанының диаметрі 25
Арқан қоры үшін барабан сыйымдылығы,м 500
Қозғалтқыш шассиі мен электр қозғалтқышынан-механизм жетегі
Бөлектік гидрожүйе-құрастырғыш және жұмыс
Гидрожүйедегі қысым,МПа (кгс/см3)
Құрастырғыш 17,5 (175)
жұмыс 19,6 (200)
Электрожабдықтың кернеуі,В 380, 220, 24
Шасси компрессорының пневможүйесі
Пневможүйедегі қысым,МПа 0,7-1,0
Жинағыш көлемі,дм3 240
Көмекші жүкшығырдың жүккөтергіштігі,тс 3
Сағалық алаң ағытылмалы
Алаңның жұмысжағдайындағы аумағы,м 3х4
Алаң қоршауының биіктігі,м 2,5
Тұтыну шарты температура - 40°С …+ 40°С

 

ПЗТМ 2012-2023 ж.