/ рус / eng

 

Арнау:

Мұнай  мен газ  ұңғымаларын  жөндеу.

Орындалатын операциялар:

- саға жабдығын жинақтау мен бөлшектеу;
- Сорғы штангаларымен, сорғы-компессорлы құбырларымен түсіріп-көтеру операциялары;
- Сорғы-компрессорлы  құбырлар колоннасын механикалық бұрау және бұрап алу;
- Апаттың әсерін жою;

Құрылымдық ерекшеліктері мен артықшылықтары:

- Бір барабанды,бір пневматикалық бірдискілі фрикционды жалғастырғышы бар жүкшығыр;
- Діңгектің жоғарғы секциясын шығаруДУ пульттігидрожетекті жүкшығыр арқылы орындалады;
- Қондырғы қозғалысы кезінде діңгекті бүлінуден сақтау және ілмешығыршықты бекіту құрылғысы;
- Қондырғының біржақты (УРАЛ) немесе екіжақты (КрАЗ) әрекетін шығару гидродомкраты;Технические характеристики.

Опциялар-тапсырыс бойынша көтерме қондырғыдан әкелінетін жабдықтар:

- АПР-2ГП кілті;
- Көмекші жүкшығыр;
- Мониторингке арналған GPS терминалы;
- Сағалық тұғыр;
- УМК кілті;
- «Гранит» кілті;
- КПР-12 кілті;
- Гидробекіткіш;
- НКТ D-60-89-ға арналған КГТУ кілті;
- КТ.000,КТ.000-01,КЦ01 құбырлық кілттер;
- Штангалық қол кілті;
- Спайдер;
- Қабылдау көпірі;
- Циркуляциялық сыйымдылық;
- Құрал-саймандар жәшәгә;
- ВП60 ұршығы;
- Прожекторлар орнатуға арналған тіреу;
- Автомобиль гидродомкраты (10-30т);
- Штроп жинақтамасы (50т);
- Штангалық ілмек;
- ДЭЛ-140 немесе ИВЭ-50 салмақ айғақтауыш;

Техникалық сипаттама

Көтерме қондырғы  
Ілмектегі номиналды жүктеме,кН (тс) 392 (40)
Ілмектегі ең көп шақтамалы жүктеме, кН (тс) 490,5 (50)
Қондырғының құрастырма-транспорттық базасы: УРАЛ-4320/КрАЗ-65053
Механизмдер жетегі Шасси қозғалтқышынан.
Жүкшығыр: Бір барабанды,дискілі пневматикалық жалғастырғыш.
-берілім саны 3; кері жүріс - 1
-ең көп тарту күші, кН (тс) 83,4 (8,5)
- ілмекшығыршық көтерім жылдамдығы, м/с 0,28 ...1,18
- жүкшығыр тежегіші Екіжелілі,құдықтық пышақты пневматикалық және қол механиалық басқару.
Діңгек: Екісекциялы телескопиялық,алдыңғы ашық граньді.
-Жоғарғы секциян бекіту механизмі Секцияны шығаруда механикалық пневможетек және автоматты ашылу.
-діңгектің жоғарғы секциясын шығару сигнализациясы Визуальды ( шығарылым ПУ-дағы сигналды шам) жәнеи дыбыс сигналы.
- жерден кроншығыршық белдігіне дейінгі биіктік, м 18
- діңгек көлбеулік бұрышы, град 4 ° 12'
-белдік жазықтығының ыартқы тірек аяғынан ұңғыма белдігіне дейінгі арақашықтық, мм 1100
- ілмекшығыршықтың көтерме биіктігі, м 14
- діңгектің тартым тросы  диаметрінің шасси мен зәкірге қатыстылығы, мм 14
Тальды жүйе:  
- әбзелдеу 3 х 4
- тальды арқан диаметрі, мм 22
- полиспаста еселігі 6
-арқанасты кроншығыршықтағы роликтер саны  D 10,5 мм, д. 2
Ілмекшығыршық: Одноосный с трёхрогим крюком
Тальды арқанның ққайта қосу барабаны: - арқансыйымдылығы, м 85
Гидрожүйе:  
- сорғылар саны НШ-100Г-4 1
- жұмыс қысымы ауқымы , (кгс/см2 ) 16-21
- сорғы өнімділігі , л/мин 188
Шығарым домкраттары:  
- алдыңғы механикалық, бұрамалы, д. 2
- артқы гидравликалық,  д. 2
Пневмажүйе: Шасси пневможүйесінен қоректендіру.
- жұмыс қысымы, (кгс/см2) 7
Діңгек жарықтандыруы,қондырғы жабдығы мен жұмыс орны: Жарылыстан қорғанысты орындауда,
борт тарамы  24 В немесесыртқы кернеу көзінен 220 В, 50 Гц.
Транспорттық жағдайдағы қондырғы аумағы, мм УРАЛ-4320 КрАЗ-65053
- ұзындығы 10600 10850
- ені 2760 2760
- биіктігі 4260 4350
Транспорттық жағдайдағы салмақ,кг 21100 22260
Толық жүктеме:
- алдыңғы белдікке, кг 5400 5700
- артқы арбашықтың белдігіне, кг 15700 16560
Климаттық орындау: тұтынудың температуралық режимі -40°С-тан  +40°С-қа дейін

Көтерме қондырғы Қазақстан Республикасында орныққан мұнай және газ өнеркәсібінің Қауіпсіздік ережелеріне сәйкес, СТ АО 30482858-013-2008.

ПЗТМ 2012-2023 ж.