/ рус / eng

 

Міндеті:
V-3103 сепараторы мұнайды газ бен судан айыру үшін арналған, қысым және температураны бақылаумен тазартылған мұнай көлемін, жойылған судың және газдың көлемін өлшеумен.
С259 00 000 құрылымдық құжаттамалардың, ҚР  «Қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарды қауіпсіз қолдану және құрылу ережелерінің» және ҚР қабылданған мемлекеттік стандарттарының талаптарына сәйкес даярланған.

Техникалық сипаттамалары
Қауіп – қатер классы
1
Құбыржолдарда және ыдыста жұмыс қысымы, МПа (кг/см2)
0,4...0,12 (4...12)
Жұмыс температурасы
20...60
Газ шығыны, м3/сағ
125...13300
Газдың жұмыс температурасында тығыздығы, кг/м3
3,49
Сұйықтықтың құрамы
Углеводороды, вода
20С та сұйықтықтың тығыздығы, кг/м3
661,6 для углеводорода 1000 для воды
Сұйықтықтың жабысқақтығы, с Р
0,3...0,9
Сыйымдылықта қарау қуыстығы
Лаз 24" с поворотным кронштейном
Сепаратор сыйымдылығының жалпы көлемі, м3
~24
Сепаратордың өлшеу блокпен массасы, кг
~14000

 

ПЗТМ 2012-2023 ж.