/ рус / eng

Арнау:

«Алтай» және «Катюша» өзі жүретін бұрғылау қондырғылары бұрғылау,свабтау және гидрогеологияға арналған ұңғымаларды жууға арналған.

Орындалатын операциялар:

- Бір ұңғымадан екіншісіне жедел әрекетті жылжу;
- Негізгі және қосымша жүкшығырмен саға жабдығын жинақтау мен бөлшектеу;
- Сорғы штангаларымен, сорғы-компессорлы және бұрғылау құбырларымен түсіріп-көтеру операциялары;
- Сорғы-компрессорлы және бұрғылау құбырлар колоннасын гидробекіткішпен бұрау және бұрап алу;
- Діңгек монифольды арқылы ұңғымаларда цемент көпірлер қою;
- Механикалық  жетегі бар ротормен құм кептелісі мен цемент көпірлерді бұрғылау;
- Ловильді және басқа жұмыс түрлері;
- Діңгек монифольды арқылы ұңғымаларды жуу;
- Бұрғылау жабдығының ұңғымаға түсіп кеткен металл бөлшектерін жоңғылау;

Құрылымдық ерекшеліктері мен артықшылықтары:

 

- Әмбебап бұрғылау жүкшығыры бір барабанды, көмекші компресор қажет етпейтін,жедел түрде бір жылдамдықтан екіншісіне ауыстырыпқосқыш екі дискілі пневматикалық діңгекті;
- Бұрғылау жүкшығыры бұрғылау және тпрталь арқанын біркелкі орауды қамтамасыз ететін арқанқаптағышпен жабдықталған;
- Бұрғылау жүкшығырының авариялық жетегін қосу үшін ернемек қарастырылған;
-  Күзет орны операторынан қозғалтқыш шассиін авариялық сөндіру;
- Діңгектің жоғарғы секциясын шығару қашықтан басқару пульті бар гидрожетекті жүкшығыр арқылы жүзеге асады;
- Свабтау Әмбебап бұрғылау жүкшығыры арқылы жүзеге асады;
- Көмекші жұмыстар жүргізу үшін гидрожетекті жүкшығыр қолданылған;
- Қондырғының жылжуы кезіндегі ілмекблокты фиксациялау және діңгекті бұзылудан  қорғау  құрылғысы;
- Екі жақты әрекеті бар қондырғыны шығару гидродомкраттары;
- ШПМ діңгегі бар қосбағытты бәсеңдеткіш жетекті ротор орнатылған;
- Тұғырда Р400 роторы тұрақты орнықтырылған;
- Тартылым жүкшығырының арқанды транспортер құбырлары орнатылған;
- Әмбебап жүкшығырға ауыстырып орау арқанына арналған айлабұйым және свабтау арқанын сақтайтын барабан орнатылған.

Опциялар-тапсырыс бойынша әкелінуші,жинақтамада көтерме қондырғысы бар қосымша жабдық:

- КПР-12П сорғы-компрессорлы  құбырларды  бұрау және бұрап алу кілті ;
- ВБ-80 бұрғылау ұршығы;
- КМБ-М ілмелі кілті;
- Штроп жинақтамасы;

Техникалық сипаттама

Көтерме қондырғы
Ілмектегі ең көп шақтамалы жүктеме кН (тс) 785 (80)
Бұрғылау ұңғымасының шартты тереңдігі, 1000 метр (НКТ 28 кг/м)
Свабтаудың шартты тереңдігі, м 450
Қондырғының құрастырғыш-транспортты базасы: КрАЗ-65053
Механизмдер жетегі Шасси қозғалтқышынан
Бұрғылау жүкшығыры: Бірбарабанды, дискілі (белдікті) пневматикалық  жалғастырғыш, екі жылдамдықты тізбекті жетегімен.
- шынжыр екі қатарлы (t-44,45)
- беріліс саны 4 (оператор күзет орнынан басқару)
- тартым күші, кН (тс) 132,4 (13,5)
- ілмекшығыршықты көтеру жылдамдығы, м/с 0,2...1,54
Екі секциялы – телескопиялық, алдыңғы ашық қырлы діңгек: «Алтай»
Ұршық үшін көлденең орналасқан бағыттауышты.
Арқанды свабтау үшін кроншығыршықта аунақша орналасқан.
«Катюша»
Арқанды свабтау үшін кроншығыршықта аунақша орналасқан.
- жерден кроншығыршықтың белдігіне дейінгі биіктік, м 23,45
- высота подъема крюкоблока, м19 - 20,6 19 - 20,6
-діңгектің көлбеу бұрышы, град 1
- Ілмекшығыршықтың көтерме биіктігі, м 19 - 20,6
Тальді жүйе : -әбзелдеу 3 х 4
Жүккөтергіштің шектегіші:  
- электрлі ИВЭ-50 типті электрлі салмақ айғақтауышы ілмек жүктемесін бақылау,жүкшығыр жетегін сөндіру және жүктеме артқанда жүкшығыр тежегішін қосу үшін .
- механикалық Жүктеме артқанда жүкшығыр тежегішін қосу және жүкшығыр жетегін сөндіру үшін. (84т.).
Механикалық бұрғылау роторының жетегі трансмиссиясы Қосбағытты бәсеңдеткішпен, ШПМ, айқаратопса білігімен.
Көмекші гидрожетектік жүкшығыр:  
- арқан диаметрі , мм 12х2
- ілмектегі шақтамалы жүктеме, кН (тс) 29,4 (3)
Манифольд (бұрғылау ерітіндісін беретін тікқұбыр): Бұрандалы жамылғы сомынымен (БРС)
Қондырғы тұғыры: Машинаны көлденең жағдайда ораластыру үшін деңгейөлшегіш,екі жағынан серіппе айналма көпірлер.
Жұмыс алаңы: серпу
-аумақі мөлшері, мм 1400х2530
Гидрожүйе: «Алтай»  НШ-50А-3 сорғысымен «Катюша»  НШ-100М-3 сорғысымен
-жұмыс желісі: 16 16
-жұмыс қысымы, МПа 20 20
Шығару домкраттары: Гидравликалық, екіжақтылық әрекетпен
Пневможүйе: Ауа кептіру әбзелімен,пневможүйе шассиімен запитандалған.
- жұмыс қысымы, (кгс/см2) 7
-ең көп қуаттылығы, кВт 30
Механикалық ротор Р400:  
- үстел саңылауы диаметрі , мм 400
- айналдыру моменті, Нм 11 700
- үстел жүктемесімен, т 60
- жетекші бұрғылау құбыры, мм 112х112х11000
Бұрғылау сорғысы НБ-80-07: С всасывающим и нагнетательным манифольдами, привод от двигателя шассиҚозғалтқыш шассиі жетегінен,сорып алу және айдама манифольтарымен
- өнімділігі,дейін, л/сек 10
- қысым,дейін, МПа 10
Транспорттық жағдайдағы аумақ мөлшерін орнату, артық емес, мм 14000 х 3000 х 4000
Транспорттық жағдайдағы салмақ, кг, артық емес 31 500

 

ПЗТМ 2012-2023 ж.